👫 Aanmelden broertjes en zusjes

We zijn ons al aan het oriënteren op het aantal groepen voor volgend schooljaar. Dit is voor ons van belang in verband met de benoeming van leerkrachten en het indelen van de leerlingen.

Als uw kind (broertje of zusje van al schoolgaande kinderen) volgend schooljaar vier jaar wordt en nog niet is ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Het inschrijfformulier kunt u afhalen op school bij de directie. Alvast hartelijk dank.