Menu

Aanvraag schoolverzuim

Het toekennen van schoolverzuim is aan een aantal wettelijke bepalingen gebonden. Voor het aanvragen van schoolverzuim moeten er één of twee formulieren worden ingevuld. Hieronder staan de links naar de formulieren.

👉 Ook wanneer uw kind nog niet leerplichtig is (4-jarigen) verzoeken wij om de aanvraag via dit formulier te doen alsof het kind wel leerplichtig is. Wanneer uw kind ziek is, is invullen van een formulier niet nodig. Een telefonische melding naar 030 – 603 72 91 is dan voldoende. 

Wettelijk verplichting of familieaangelegenheid
Wat is op uw situatie van toepassing:
– Voldoen aan wettelijke verplichting, welke absoluut niet buiten schooltijden plaats kan vinden.*
– Verhuizing: hiervoor krijgt uw kind 1 dag vrij.*
– Huwelijk van familieleden: 1 dag als niet elders overnacht moet worden.*
– Jubileum, 12½, 25 enz. (huwelijk of als werknemer); 1 dag.*
– Bevalling moeder/verzorgster: 1 dag.*
– Overlijden van: één van de ouders van het kind (4 dagen), broer of zus (4 dagen), (over)grootouders (2 dagen), oom of tante of neef of nicht (1 dag).*
– Andere belangrijke reden.

✍ Vul hiervoor DIT FORMULIER in. 

Religieuze viering
Wat is op uw situatie van toepassing:
– Joods nieuwjaar (2 dagen) *
– Grote verzoendag (1 dag) *
– Loofhuttenfeest (2 dagen) *
– Joods Slotfeest (max. 2 dagen) *
– Joods paasfeest (max. 4 dagen) *
– Joods wekenfeest (max. 2 dagen) *
– Offerfeest (max. 2 dagen) *
– Suikerfeest (max. 2 dagen) *
– Ramadan (1 dag) *
Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest officieel valt en alleen als u praktiserend bent in uw geloof.

✍ Vul hiervoor DIT FORMULIER in.

Vakantie buiten de schoolvakanties
Vraag 1: Gaat het om een tweede vakantie binnen één schooljaar? Indien Nee, ga naar vraag 2.
Als u in één schooljaar in de gelegenheid bent om twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan, dan staat de leerplicht geen extra vakantie buiten de schoolvakantie toe. Uw kind krijgt geen extra vrij.

Vraag 2: Stelt uw werkgever u in staat om twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan binnen één van de schoolvakanties? Indien Nee, vul dan onderstaande formulieren in.
Er wordt van u verwacht dat u met uw vakantieplannen rekening houdt met de schoolvakanties. Uw kind krijgt geen extra vrij. Financiële overwegingen en te verwachten verkeersdrukte zijn geen reden voor extra verlof.

Indien bovenstaande vragen beiden met NEE zijn beantwoordt, dan moet u de volgende 2 formulieren invullen.
1. vul DIT FORMULIER online in
2. download DIT FORMULIER en lever deze ingevuld in bij de administratie van school