Menu

Ouderraad

De Ouderraad van de Vroonesteinschool bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die vrijwillig activiteiten organiseren en begeleiden samen met het team op school. Met name bij projecten die schoolbreed plaatsvinden, wordt er door leden van de Ouderraad meegeholpen aan de organiserende en uitvoerende taken. Bij iedere activiteit (commissie) neemt ook minimaal 1 leerkracht van de school deel aan de voorbereidingen en organisatie. Daarnaast zorgt de Ouderraad ervoor dat er bij verschillende feesten, zoals bijvoorbeeld sinterklaas en kerst, de school sfeervol versierd wordt.

Ouderbijdragen
Met behulp van de ouderbijdragen kan de Ouderraad de vele verschillende activiteiten bekostigen. Denk hierbij o.a. aan het sinterklaasfeest, kerstfeest en de sportdag. Zonder de ouderbijdragen zouden deze activiteiten nooit op de huidige wijze georganiseerd kunnen worden.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt per schooljaar tijdens de ALV vastgesteld en wordt aan de ouders gecommuniceerd. Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school dan ontvangt u een brief betreffende de ouderbijdrage, deze is naar rato berekend.
U kunt de ouderbijdrage voldoen op rekeningnummer NL95 INGB 0005 3724 98 van OUDERRAAD VROONESTEINSCHOOL onder vermelding van de naam van uw kind en de daarbij behorende groep.

Wij kunnen niet zonder u!
Bij veel activiteiten wordt de Ouderraad geholpen door (hulp)ouders. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons helpt, op wat voor wijze dan ook, met de vele activiteiten die plaatsvinden op school. Hulp die wij in de toekomst wederom kunnen gebruiken en ook zullen vragen voor het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten. Als Ouderraad rekenen we erop dat iedereen zijn steentje wil bijdragen. Wij, en daarmee ook de kinderen, kunnen niet zonder jullie!

Vragen?
Heeft u een vraag voor de Ouderraad? Stel deze gerust aan één van de (team)leden of aan de directie. Een mail sturen kan ook: ouderraad@vroonestein.nl