Toestemming Foto – Video

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.

Wilt u DIT FORMULIER s.v.p. invullen? Na invulling ontvangt u een mailbericht met het ingevulde formulier als bijlage. U kunt dit formulier printen en ondertekend meegeven aan uw kind. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.