BSO

Op onze school maken een aantal kinderen gebruik van instanties voor naschoolse opvang.
Een aantal kinderen gaan naar Kind & Co, deze is intern in ons scholencomplex. Een aantal kinderen gaan naar andere voor/naschoolse organisaties. Deze kinderen worden om drie uur opgehaald met een busje en naar de naschoolse opvang gebracht. Daar worden de kinderen op een afgesproken tijd door de ouders weer opgehaald.

U kunt voor de opvang terecht bij:

Kind & Co tel: 030-6958469
De Toverfluit: tel: 030-6014485
De Vrije Vogels: tel: 030-6047599

TSO

De organisatie van het overblijven wordt gecoördineerd door Kindercentra Midden Nederland Kind & Co. De organisatie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) ziet er als volgt uit:
De kinderen worden in de eigen school opgevangen. Er is een coördinator vanuit de organisatie die alle zaken wat betreft financiën en indeling van de overblijfouders regelt.

Er is een vast team van overblijfbegeleiders. Op grond van het aantal kinderen dat overblijft wordt bepaald hoeveel groepen er nodig zijn. Nadat de kinderen gegeten hebben, kunnen zij spelletjes doen of op het schoolplein spelen. Hierbij is toezicht aanwezig. De eindverantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de directeur.
De kinderen nemen zelf brood, drinken en/of fruit mee.
Na het eten gaan de kinderen naar buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelen.

Het schoolbestuur heeft voor overblijvers en ouders een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Overblijvers mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de ouders bij een medeleerling thuis eten in plaats van overblijven.

Alle belangrijke zaken zijn in het overblijfreglement vastgelegd. Dit is op school verkrijgbaar. De directeur heeft ten minste twee keer per schooljaar overleg met de organisatie die deze opvang regelt.

Inschrijven – Om gebruik te maken van de Tussenschoolse Opvang kunt u uw kind(eren) aanmelden via DIT FORMULIER.

VSO

De Bever biedt Voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag.

Op deze dagen is er opvang van 07.30 tot 08.30 uur voor kinderen van de Beatrixschool, OBS De Toonladder en KBS Vroonestein.

Meer informatie via de afdeling planning via planning@kmnkindenco.nl of telefoon 030 – 6004750.