Menu

Wetenschap en Techniek

Binnen de Vroonestein vinden wij het van belang om kinderen kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Naar ons idee heeft dit immers de toekomst. Wij zijn trots op wat wij in huis hebben op dit gebied. Maar wat maakt dat wij trots zijn op onze wetenschap en technologie lijn? Welke stappen hebben wij genomen? En wat gaan wij de komende schooljaren doen?

Vindplaatsschool

We zijn sinds een aantal maanden “Vindplaatschool” binnen onze omgeving. Dit maakt dat wij als Vroonestein mooie plannen hebben voor de toekomst hoe onze school binnen W&T zich kan blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen andere scholen bij ons komen kijken hoe wij techniek aanpakken.

U-talent

Vanaf het schooljaar 2017/2018 gaan wij met het Cals College Nieuwegein een samenwerking aan met hun U-talent leerlingen. Dit is een samenwerkingsverband tussen zo’n 30 VO scholen en de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU). Leerlingen die interesse in de natuurwetenschap hebben en meer uitdaging zoeken kunnen hier aan mee doen (na een selectieprocedure). Zij hebben dan de mogelijkheid om regelmatig naar de HU of UU te gaan voor vakinhoudelijke modules. Met deze leerlingen starten wij een aantal practicum op, om zo de leerlingen van de Vroonestein nog meer in contact te brengen met wetenschap en technologie.

Vraagstukken oplossen

We staan als leerkrachten open om met de kinderen een vraagstuk op te lossen wanneer zich dit voordoet binnen wetenschap en technologie: Met een aantal leerlingen een lamineerapparaat open schroeven wanneer deze is vastgelopen, het uitwerken van een musical decor inclusief bijpassende maten etc.

Differentiëren op niveau

Binnen de Vroonestein kunnen we differentiëren op niveau wanneer het op ons dagelijkse aanbod binnen de techniek bakken aankomt. Iedere bouw heeft een eigen kleur en iedere groep zijn eigen sticker. Zo werken de kinderen in de loop der jaren op de Vroonestein met divers materiaal.

Voor meerbegaafden

Er is een mogelijkheid voor de meerbegaafden om met wetenschap en technologie aan de slag te gaan.

Techniekweken

Er is een mogelijkheid om techniekweken in te stellen binnen ons schooljaar. Dit geven wij het komend schooljaar nog verder vorm en is dus volop in ontwikkeling.

Denktank

Er is dit jaar een denktank op school die gericht nadenkt over de ontwikkeling binnen Wetenschap en Technologie.

Techniek

In de huidige samenleving speelt techniek een grote rol. Er ontstaat steeds meer behoefte aan technische vaardigheden en kennis. Binnen de Vroonestein krijgen de leerlingen al op jonge leeftijd te maken met techniek. Hierdoor is de kans groter dat zij later kiezen voor een loopbaan in de technische sector. Bovendien krijgen de kinderen technische en motorische vaardigheden mee waar zij hun hele leven plezier van kunnen hebben. De techniekcommissie van onze school heeft deelgenomen aan het programma voor Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB). We zijn inmiddels gecertificeerd en techniek heeft een vaste plek in ons onderwijs gekregen.

Tijdens zelfstandig werken (ZW) is er de mogelijkheid voor leerlingen die meer begaafd zijn op technisch gebied, om met wetenschapskasten te werken. In de klassen krijgen de andere leerlingen de mogelijkheid om met techniekbakken een product te bouwen. In groep 1 t/m 4 hebben de leerlingen nog ondersteuning nodig maar in groep 5 t/m 8 kunnen zij dit zelfstandig.

We streven ernaar dat techniek een vanzelfsprekende plaats inneemt op onze school en dat de leerlingen enthousiast en gemotiveerd worden. Wij willen met techniek een rijkere leeromgeving realiseren. Uiteraard blijven we ieder schooljaar werken aan uitbreiding van techniekdozen en technieklessen zodat wij aan alle domeinen kunnen voldoen.