Aankondiging Toestemming Beeldmateriaal

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders een verzoek om een toestemmingsformulier voor gebruik van beeldmateriaal in te vullen.

Het formulier is zodanig ontworpen dat nog maar één keer een formulier moet worden ingevuld. De toestemming geldt dan voor de gehele schoolperiode dat hun kind(eren) op onze school zitten.

Na het invullen van een formulier ontvangt de ouder een persoonlijke link naar het formulier. Hiermee kan, eventueel tussentijds, een wijziging in de toestemming worden gedaan.

Het is belangrijk dat alle ouders een formulier invullen. Als er geen toestemmingsformulier is ingevuld is dan mogen we niet aannemen dat publicatie wel OK is. We moeten die ouder(s) dan speciaal bellen, wat natuurlijk onnodig veel tijd kost.

Welkom bij Vroonestein

Uitgelicht

Ziet u iets verdachts bij de school?

Bel dan onze alarmcentrale G4S via 020 – 569 3000