Menu

✨ Kanjertraining

Vanaf 2016 werken we op de Vroonestein schoolbreed structureel met de Kanjertraining.
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind inzicht krijgt in zichzelf en de ander. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Uit onderzoek blijkt dat dit effect ook op langere termijn merkbaar is. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot Kanjertrainer.

De kanjertraining werkt aan de hand van 4 typeringen, die door middel van een pet zichtbaar worden gemaakt. Bij elk type hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor ontwikkelen kinderen inzicht in eigen gedrag en gedrag van anderen.

De witte pet symboliseert de Tijger: De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de training is dit de witte pet.
De gele pet symboliseert het Konijn: Het konijn is bang en stil. Hij vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen moet oplossen.
De zwarte pet symboliseert Vlerkje: Vlerkje vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en vindt zichzelf stoer. Vlerkje heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict op.
De rode pet symboliseert de Aap: De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen.

Tijdens de Kanjertraining wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de persoon en het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen; ‘Welke pet past bij hoe je nu doet?’ koppel je het gedrag los van de persoon. We zeggen ook niet: ‘Je bent een vlerk’. We zeggen wel: ‘Je gedraagt je als vlerkje’ en vragen na of dat de bedoeling van een kind is. Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen. Kinderen krijgen in de training handvatten om bepaald gedrag bij zichzelf en anderen te herkennen. Daarnaast merken ze dat je een keuze hebt om bepaald gedrag wel of niet te laten zien.

Bij de kanjertraining horen vijf belangrijke afspraken. Deze staan op de onderstaande poster.

👫 Aanmelden broertjes en zusjes

We zijn ons al aan het oriënteren op het aantal groepen voor volgend schooljaar. Dit is voor ons van belang in verband met de benoeming van leerkrachten en het indelen van de leerlingen.

Als uw kind (broertje of zusje van al schoolgaande kinderen) volgend schooljaar vier jaar wordt en nog niet is ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Het inschrijfformulier kunt u afhalen op school bij de directie. Alvast hartelijk dank.

🏰 Bezoek Fort Jutphaas

Binnenkort starten wij met de groepen 7 en 8 het project ‘Dit herdenken wij‘.

De Tweede Wereldoorlog is meer dan 70 jaar geleden, maar nog steeds vind je overal monumenten om te herdenken. Waarom staan ze er nu nog steeds? En wat is het verhaal achter deze monumenten?

De leerlingen bespreken wat herdenken is en wat het voor hen betekent. Aan de hand van verhalen en bronnen
ontdekken ze meer over gebeurtenissen in hun eigen woonplaats tijdens de Tweede Wereldoorlog.