Menu

Geynwijs op school – Naast thuis zit uw kind een groot deel van zijn/haar tijd bij ons op school. U wilt graag dat het goed gaat op school. Maar misschien merkt u dat uw kind liever niet meer naar school gaat. Of merkt u dat uw kind faalangstig is, gepest wordt, of zelf pest. Of bevindt u zich in een moeilijke situatie zoals echtscheiding, ziekte of schulden en u wilt graag weten hoe u uw kind het beste daarin begeleidt.

Goede samenwerking – Soms is het fijn als iemand u weer even op weg helpt. Daar hoeft u geen moeilijke weg voor te bewandelen. Dit wordt namelijk aangeboden door een sociaal professional van Stichting Geynwijs. De intern begeleider kan samen met u, de sociaal professional van Geynwijs uitnodigen om mee te denken. De intern begeleider organiseert dan een overleg.

In dit overleg vindt afstemming plaats tussen u, school en Geynwijs en wordt er een plan opgesteld. Een goede samenwerking tussen ouders, school en Geynwijs is heel belangrijk. Daar zijn zowel onze leerlingen en u als ouder(s) bij gebaat.

Actief meedenken – De sociaal professional van Geynwijs denkt actief mee over opvoedingskwesties van uw kind op school en thuis. Om u te helpen zodat het weer goed gaat met uw kind. Dit gebeurt door gesprekken te voeren met uw kind, uzelf en leerkrachten. Deze gesprekken vinden plaats op school of in de thuissituatie. Wanneer nodig kan Geynwijs ook doorverwijzen naar een zorgaanbieder voor verdere hulp.

De sociaal professional op onze school is Linda Koetzier, bereikbaar van maandag t/m donderdag en vrijdagochtend via 06-11218321 of l.koetzier@geynwijs.nl