Menu

Meerbegaafden

Op de Vroonestein willen wij passend onderwijs bieden aan alle kinderen, ook de kinderen die beschikken over bijvoorbeeld de volgende eigenschappen:

– Snel van begrip
– Grote denk- en leerstappen maken
– Een goed geheugen
– Brede algemene interesse en kennis
– Groot probleemoplossend vermogen
– In staat zijn verworven kennis toe te passen
– Integreren van nieuwe kennis met oude kennis
– Groot analytisch vermogen
– Houden van uitdaging
– Creatieve en originele oplossingen kunnen bedenken
– Beschikken over doorzettingsvermogen
– Op een gezonde manier perfectionistisch ingesteld zijn
– Behoefte hebben aan een (hoge) mate van autonomie
– Beschikken over het vermogen tot (zelf-) reflectie

Protocol omgaan met begaafde leerlingen op de Vroonestein
Op de Vroonestein hebben wij in ons beleidsplan beschreven hoe wij deze kinderen signaleren, diagnosticeren en vervolgens begeleiden. Tot de doelgroep van het beleid voor begaafde leerlingen verstaan wij:
Hoogbegaafde leerlingen: leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet het gaan over prestaties over een breed terrein (Cognitief, sociaal, muziek, sport) en niet alleen op een specifiek gebied bijv. alleen schoolprestaties. (Intelligentie hoger dan 130 en Cito’s worden op A+ gescoord.
Begaafde leerlingen: leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een breed terrein een bovengemiddelde prestatie leveren (Intelligentie 115-130 en hoge B en A scores op de Cito’s.
Leerlingen met een talent: leerlingen die op één gebied, bijvoorbeeld rekenen, gedurende langere tijd een bovengemiddelde prestatie leveren (CITO-Score A)

Voor leerlingen die op een of meerdere gebieden bovengemiddeld scoren, bieden wij de mogelijkheid om de leerstof te compacten en te verrijken. Deze kinderen mogen sneller door de leerstof (compacten) zodat zij tijd hebben om zich de leerstof op een hoger niveau eigen te maken (verrijken). Alle groepen beschikken over een map met daarin verrijkingsaanbod per leeftijdsniveau. In deze map zit o.a. KIEN, Rekentijgers, Denkwerk, Logische breinpuzzels en Tekendictees. Daarnaast hebben wij in alle groepen Techniekkasten met daarin veel technisch materiaal als bijvoorbeeld Lego education, Duplo Techniekset, Tandwiel start, K’nex en Geocreative maar ook Braingames als Hide and Seek, Roadbloc en Metrovile. Voor leerlingen die op het gebied van Techniek extra uitdaging willen, hebben wij een Wetenschapskast met daarin materiaal om te construeren met elektriciteit, waterdruk en zonne-energie.

Workshops Meerbegaafden – Hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 4, die voldoen aan een hoge intelligentie en/of op meerdere gebieden A+ scoren, bieden wij ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de Workshops Meerbegaafden. Deze Workshops worden gegeven op en door het Expertisecentrum van de Evenaar, Dasseweide 1 te Nieuwegein. Zij bieden 3 blokken per jaar waarin onderwerpen als Grote Denkers en hun ideeën, Wetenschap en Techniek, Spaans en Sociale Talenten worden aangeboden. De workshops worden onder schooltijd gegeven, ouders dienen zelf voor het vervoer en de bijkomende kosten te zorgen. Het aanmelden voor deze workshops gaat altijd via de leerkracht en de Intern Begeleider.

Vervroegde doorstroming – Op de Vroonestein is vervroegde doorstroming onder voorwaarden en bij uitzondering mogelijk. Voordat wij dit doen, bekijken we met ouders zorgvuldig pedagogische en didactische aspecten. Wij gebruiken hiervoor het DHH, Digitaal handelingsprotocol begaafdheid. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol omgaan met begaafde leerlingen op de Vroonestein.