Menu

Onze visie… op Zorg

De Vroonestein hecht veel waarde aan de leerlingenzorg. Het is een van de pijlers waarop ons onderwijs gebaseerd is!

In de klas – Op de Vroonestein hebben wij een bewuste keuze gemaakt om deze zorg zo veel mogelijk in de klas te geven. Wij denken dat de eigen leerkracht het kind het beste kent. Voordeel is ook dat de extra hulp niet alleen in een apart kamertje plaats vindt, maar geïntegreerd is in de groep. De leerkracht plant een vast tijdstip in om de hulp te geven die het kind nodig heeft. Naast dit vaste tijdstip van instructie, zorgt de leerkracht zo goed mogelijk voor herhaling in de andere vakken zodat de stof beter beklijft.

Op de eerste plaats werken wij in de klas preventief. We voorkomen liever leerachterstanden door goed onderwijs te geven, dan achteraf repareren via RT. We geven instructie volgens de stappen van het Directe Instructie Model. Dit is belangrijk voor het leerproces van alle kinderen, en biedt ook ruimte om verlengde instructie of uitdaging te geven waar dat nodig is. Leerproblemen op tijd signaleren in de klas en zo snel mogelijk aanpakken door de leerkracht, biedt in onze ogen de beste resultaten. Dit hoort bij het vakmanschap en de professionaliteit van de leerkracht die voor de klas staat.

Samenwerkend leren – Daarnaast denken we dat samenwerkend leren positieve effecten heeft voor alle kinderen. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht maar ook van de interactie met elkaar. Zwakke leerlingen kunnen een steuntje in de rug krijgen en aangemoedigd worden, sterke leerlingen leren de stof op een hoger niveau beheersen als ze het aan anderen uitleggen. We gebruiken hiervoor coöperatieve werkvormen als woordenweb, placemat, flitsen, wandel-wissel uit, maatjesleren en binnen/buitenkring.

Om de ontwikkeling van alle kinderen goed te volgen, gebruikt de school methodegebonden toetsen, Cito-toetsen, AVI-toetsen en observatielijsten bij de kleuters. Misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor het kind om tot leren te komen, is dat hij/zij zich veilig en prettig voelt.

Juist om het kind op sociaal-emotioneel gebied goed te volgen, werken wij met het programma KanVas. Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen.