Menu

Onze visie ……  Samen…….. ZELFbewust!

De Vroonestein ziet het als taak om leerlingen voor te bereiden op hun (latere) functioneren in de samenleving. Wij staan dan ook voor een “Samen…….. ZELFbewuste” school waardoor leerlingen bij het verlaten van de school zelfstandig en zelfbewust zijn. Deze leerlingen staan midden in de samenleving, hebben inzicht in hun eigen talenten en kwaliteiten. Ook weet de Vroonestein deze zo in te zetten dat leerlingen het beste uit zichzelf en hun omgeving halen.

De vijf belangrijkste uitgangspunten voor het onderwijs op de Vroonestein:

  • Kinderen zelfbewust maken.
  • Kinderen zelfstandig maken.
  • Kinderen respectvol leren samenwerken.
  • Een veilige omgeving creëren.
  • Kennisontwikkeling stimuleren.

Kennisontwikkeling – Om de kennisontwikkeling te stimuleren geven wij  methode gebonden instructielessen, met extra aandacht voor het individu binnen de groep. Deze aandacht is gericht op actief zijn in de lessen, initiatief nemen, nadenken over eigen gedrag, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het toepassen van verworven kennis en vaardigheden. Dit heeft als doel om ieder kind zich optimaal te laten ontwikkelen. Hierbij hanteren wij verschillende manieren voor informatieverwerving en -verwerking.

Uitstroomprofiel – Wanneer onze leerlingen de school verlaten kunnen zij zelfstandig een taak volbrengen en zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren hiervan. Ook hebben de leerlingen geleerd om actief oplossingen te zoeken voor problemen waar zij tegenaan lopen en kunnen zij hulp bieden aan een ander.