Menu

Verklaring verstrekken medicijnen

📝 Voor het verstrekken van medicijnen op school is een verklaring van de betreffende ouders / verzorgers noodzakelijk.

Via DEZE LINK kunt u het formulier “Verklaring verstrekking Medicijnen” als PDF downloaden.

Het ingevulde formulier vervolgens ondertekend bij de administratie van school afgeven óf inscannen en via de mail aan info@vroonestein.nl sturen.